پنجشنبه 14 اسفند 1399 - Thursday, March 04, 2021
   
    منوی اصلی    
 
  کارمندان و کارکنان اداره کل آموزشي  
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   پست سازمانی
 
 نام بهاره
 نام خانوادگی اسماعيلي
 ایمیل

 سمت كارشناس آموزش
 مدرک تحصیلی لیسانس
 آدرس و تلفن بابل- خ شریعتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی اداره امور آموزش. داخلی:256
 
 
 نام مهدی
 نام خانوادگی بشارت
 ایمیل

 سمت کارشناس آموزش
 مدرک تحصیلی فوق لیسانس
 آدرس و تلفن بابل- خ شریعتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی اداره امور آموزش. داخلی:255
 
 
 نام سید حسین
 نام خانوادگی حسنی
 ایمیل

 سمت رييس اداره ثبت نام و پذيرش - کارشناس آموزش
 مدرک تحصیلی
 آدرس و تلفن بابل- خ شریعتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی اداره امور آموزش. داخلی:257
 
 
 نام معصومه
 نام خانوادگی حسین رضا
 ایمیل

 سمت ماشین نویس
 مدرک تحصیلی
 آدرس و تلفن بابل- خ شریعتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی اداره امور آموزش. داخلی:238
 
 
 نام قاسم قاسم زاهدیان
 نام خانوادگی زاهدیان
 ایمیل

 سمت بایگان
 مدرک تحصیلی
 آدرس و تلفن بابل- خ شریعتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی اداره امور آموزش. داخلی:254
 
 
 نام شهربانو
 نام خانوادگی صادقی
 ایمیل

 سمت رييس اداره فارغ التحصيلان ومشمولان-کارشناس آموزش
 مدرک تحصیلی لیسانس
 آدرس و تلفن بابل- خ شریعتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی اداره امور آموزش. داخلی:239
 
 
 نام عزیزاله عزیزاله طاهرنژاد
 نام خانوادگی طاهرنژاد
 ایمیل

 سمت امور اداری
 مدرک تحصیلی
 آدرس و تلفن بابل- خ شریعتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی اداره امور آموزش. داخلی:254
 
 
 نام عيسي عيسي مرتضي زاده
 نام خانوادگی مرتضي زاده
 ایمیل

 سمت امورخدمات و نامه رسان
 مدرک تحصیلی
 آدرس و تلفن بابل- خ شریعتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی اداره امور آموزش.داخلی:254
 
 
 
  تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت براي دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل محفوظ است.