پنجشنبه 14 اسفند 1399 - Thursday, March 04, 2021
   
    منوی اصلی    
 
  معرفی اداره کل آموزش  
- تنظيم و نگهداري پرونده تحصيلي دانشجويان و دانش آموختگان.
- ثبت و نگهداري و كنترل واحدهاي درسي كه توسط دانشجويان انتخاب مي‌شود و عمليات مربوط به حذف و اضافه دروس.
- ثبت و كنترل و معدل‌گيري نمرات دانشجويان.
- نظارت بر صدور ريز نمرات و ساير گواهينامه‌هاي حين تحصيل و فراغ از تحصيل دانشجويان.
- نظارت بر انجام امور نظام وظيفه دانشجويان و نگهدار پرونده‌هاي مربوط به آن.
- نظارت برحسن انجام تهيه آمار و تنظيم فهرست دانشجويان ممتاز.
- تعبير و تفسير خط‌مشي تعيين شده در زمينه امور آموزشي و تفهيم آن به ادارات تابعه جهت اجرا.
- تنظيم برنامه‌هاي درسي دانشكده‌ها و واحدهاي آموزشي تابعه در اول هر نيمسال تحصيلي با همكاري واحدهاي آموزشي.
- تخصيص و تعيين كلاسهاي درس در كليه ساختمانها با توجه به برنامه‌هاي تنظيم شده.
- انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه آئين‌نامه‌هاي آموزشي و دانشجويي و تسليم نظرات اصلاحي به مقامات.
- برقراري ارتباط با مديران گروههاي آموزشي در مورد كنترل حضور و غياب استادان نيمه‌وقت در سر كلاسهاي درس و ارائه گواهي انجام كار به معاونت اداري و مالي دانشگاه.
- نظارت برحسن انجام امور مربوط به ادارات تابعه.
 
  تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت براي دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل محفوظ است.