جمعه 4 فروردين 1396 - Friday, March 24, 2017
 
    منوی اصلی    
 
  معرفی دفتر هیأت ممیزه دانشگاه  

هیات ممیزه :
وظيفه هيات مميزه رسيدگي و اظهارنظر درباره درخواستهاي اعضاي هيات علمي مبني بر ارتقاء به مراتب بالاتر ( استادياري، دانشياري و استادي) استفاده از فرصت مطالعاتي، و نيز بررسي وضعيت ركود علمي و احتساب سابقه خدمت (سابقه خدمت پيماني قبل از تبديل وضعيت به رسمي- آزمايشي براي اعضاي هيات علمي و يا سابقه خدمت در دوره كارشناسي براي كارشناساني كه به عضو هيات علمي تبديل وضعيت شده اند) براساس آيين نامه هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.
هيات از طريق ارزيابي كيفيت فعاليتهاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي، آموزشي، پژوهشي- فناوري و علمي- اجرايي متقاضيان طبق آيين نامه هاي جاري، درخواست ها را بررسي و درخصوص آنها اعلام نظر مي كند. بدين منظور فعاليتهاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي (ماده يك) متقاضيان ابتدا در كميسيون تخصصی ماده يك و فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي- فناوري و علمي- اجرايي،  مواد 2 تا 4، ابتدا در كميته منتخب دانشكده سپس در كميسيون تخصصي هيات مميزه و نهايتا" در هيات مميزه بررسي مي شود.

ترکیب جدید اعضای محترم هیات ممیزه دانشگاه  بر اساس حکم مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از تاریخ 94/12/22 عبارتند از:

دکتر جواد واثقی امیری   (رییس هیات ممیزه - استاد)

دکتر مجمد بخشی جویباری   (دبیر هیات ممیزه - استاد)

دکتر مرتضی نقی پور   (عضو هیات ممیزه - استاد)

دکتر قاسم نجف پور درزی     (عضو هیات ممیزه - استاد)

دکتر محسن جهانشاهی     (عضو هیات ممیزه - استاد)

دکتر علی آقاگل زاده     (عضو هیات ممیزه - استاد)

دکتر علی خیرالدین     (عضو هیات ممیزه - استاد)

دکتر علی مرادزاده     (عضو هیات ممیزه - استاد)

دکتر جهانبخش رئوف     (عضو هیات ممیزه - استاد)

دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی      (عضو هیات ممیزه - استاد)

دکتر سلمان نوروزی     (عضو هیات ممیزه - دانشیار)

دکتر بهرام نوایی نیا     (عضو هیات ممیزه - دانشیار)

دکتر حمیدرضا محمدی دانیالی    (عضو هیات ممیزه - استاد)

دکتر محسن شاکری      (عضو هیات ممیزه - استاد)

دکتر ابوالفضل رنجبر نوعی    (عضو هیات ممیزه - دانشیار)

سید علی اصغر قریشی       (عضو هیات ممیزه - استاد)

دکتر سید خلاق میرنیا هریکنده­ئی      ( نماینده وزیر و عضو هیات ممیزه - دانشیار)

دکتر علیرضا خصالی        ( نماینده وزیر و عضو هیات ممیزه - دانشیار)

 
  تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت براي دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل محفوظ است.